Produkty NOVABO znajdują zainteresowanie na rynku skandynawskim.

W terminie 29-31 marca 2022 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu targowym ELMIA w JÖNKÖPING w Szwecji.

Targi Gospodarki Wodnej i Ścieków Elmia to jedno z wiodących wydarzeń targowych mających miejsce w Szwecji. Po raz pierwszy odbyły się w 1997 roku i od tego czasu stały się ugruntowanym miejscem spotkań dla branży. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 300 wystawców z branż takich jak uzdatnianie i dystrybucja wody, oczyszczalnie ścieków, gospodarka odpadami i recykling, pomiary oraz kontrola i technologia wodna. Tutaj zarówno sektor prywatny, jak i publiczny spotykają się, aby rozwijać, uczyć się i inwestować w rozwiązania, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Skandynawia to olbrzymi rynek zbytu dla produktów NOVABO. Nawiązaliśmy bardzo dużo niesamowitych kontaktów biznesowych. Przeprowadzone, liczne rozmowy biznesowe, pozwoliły nam na zebranie pozytywnego feedbacku na temat naszych produktów oraz wskazały nam ścieżkę rozwoju.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się nasz nowoczesny, mikroprocesorowy kontroler SQUEALER-GSM służący do ciągłego monitoringu sond OILER, MAX i SLUDO, które są idealnym narzędziem do kontroli poziomów cieczy w separatorach wraz z komunikacją GSM.

Targi Wody i Ścieków to nowe strategie i nowe rozwiązania w zakresie długoterminowego wykorzystania zasobów wodnych.

Novabo jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a Targi Wody i Ścieków Elmia są od wielu lat najważniejszym miejscem spotkań branży wodociągowej i mają długą historię z szeroką gamą wystawców i działań.

Mamy nadzieję uczestniczyć w kolejnych targach ELMIA Water and Wastewater, które planowane są na 24-26.09.2024 roku .