EX-SQR

Ogranicznik iskrobezpieczny EX-SQR

Kategoria:

Opis

Ogranicznik iskrobezpieczny EX-SQR, współpracuje z kontrolerami SQUEALER i SQR jako moduł zabezpieczający wejście pojedynczego czujnika MAX, OILER albo SLUDO. Wymagany w przypadku instalacji realizowanej w strefie wybuchowej, na przykład do separatorów substancji ropopochodnych.

Budowa urządzenia
Elektronika ogranicznika EX-SQR umieszczona jest w hermetycznie zamkniętej obudowie. Posiada dwa złącza 10-pinowe (męskie i żeńskie), umożliwiające wpięcie w gniazdo na płycie kontrolera.

Montaż i uruchomienie
Ogranicznik iskrobezpieczny montowany jest wewnątrz kontrolera SQUEALER/SQR, w miejscu oznaczonym symbolem EX-SQR. Wcześniej należy zdjąć fabrycznie zainstalowaną zworkę, znajdującą się na pinach gniazda.

 

 

Podłączanie należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania
Urządzenie należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed zainstalowaniem należy zapoznać się z jego instrukcją. Należy sprawdzić jego stan techniczny. Upewnić się o braku uszkodzeń mechanicznych. Podczas prac konserwacyjnych, urządzenie musi być odłączone od zasilania.

Kontrole i przeglądy
Producent rekomenduje dokonywanie przeglądów całego systemu raz na 6 miesięcy albo podczas każdorazowego opróżniania separatora. W trakcie przeglądu należy oczyścić styki i sprawdzić, czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Następnie należy przeprowadzić test działania sond we współpracy z kontrolerem SQUEALER lub SQR.

Dane Techniczne

Wymiary [mm]22 x 32 x 17
Waga20 g
Strefa / wykonanie iskrobezpieczne II (3)G [Ex ic Gc] IIB
Certyfikat ZgodnościKOMAG/19/0056
Zgodność CEDyrektywa EMC 2004/108/WE

EMC/odporność: PN-EN 50130-4:2012, PN-EN 61000-6-1:2008

EMC/emisyjność: PN-EN 55022:2011, PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012