SQR-SOL

Lampa zasilana solarnie, stosowana w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia zasilania. Umożliwia podłączenie sondy MAX, OLIER, SLUDO, sond wykonanych w wersji EX. Wyposażona jest  w jedno wejście, jedno wyjście przekaźnikowe, sygnalizację optyczna LED i wbudowany układ zasilania solarnego. Umożliwia montaż na słupie ze stali ocynkowanej, bądź przykręcenie do płaskiego zbiornika, budynku, kontenera, albo innej płaszczyzny z dostępem do promieni słonecznych.

Opis

SQR-SOL V.01

Tryb pracy wybudzenia.

CZAS TRWANIA: 2 minuty

Uruchamiana jest przetwornica zasilająca sensor. Pobierana jest wartość z sensora i pomiar napięcia baterii.

Jeśli ALARM nie występuje możemy wejść przyciskiem w tryb testowy, w którym diody mrugają w sposób 1 i załączany jest przekaźnik. Aby wyjść z trybu testowego należy nacisnąć ponownie przycisk.

W trybie testowym nie mierzymy napięcia sensora.

Każde wciśnięcie przycisku przedłuża czas pracy wybudzenia do 2 minut. W trybie testowym odliczanie jest również wstrzymane.

Jeśli stwierdzona zostanie rozładowana bateria przekaźnik jest załączany i diody mrugają w sposób 2.

Jeśli stwierdzony jest alarm zwarciowy (uszkodzenie sondy) przekaźnik jest załączany i diody mrugają w sposób 2.

Jeśli stwierdzony jest alarm rozwarciowy (brak sondy, przecięty przewód) przekaźnik jest załączany i diody mrugają w sposób 2.

Jeśli stwierdzony zostanie alarm przekaźnik jest załączany i diody mrugają w sposób 3.

Jeśli alarmy ustąpią przekaźnik jest rozłączany, a diody nie mrugają. Po 2 minutach urządzenie przechodzi w trym uśpienia.

W stanach alarmowych LED-y błyskają do kolejnego pomiaru stanu sond (1h), czyli do kolejnego wybudzenia urządzenia.

Po upływie 2 minut układ przechodzi w tryb uśpienia.

Tryb pracy uśpienia.

CZAS TRWANIA: 60 minut

W tym trybie diody mrugną pojedynczym błyśnięciem raz na 20 sekund w celu poinformowania o działaniu układu.

Jeśli przycisk zostanie wciśnięty na czas do 5 sekund spowoduje to wybudzenie układu i przejście w tryb pracy normalnej.