SQUEALER-GSM

SQUEALER-GSM (3 wejścia sond + 1 wejscie otwarcia włazu, 2 wyjścia, 230V, akumulator opcjonalnie, GSM, USB)

– 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
– 2 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
– 1 wejście sabotażowe do nadzoru włazu zbiornika
– GSM (SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)
– zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)
– hermetyczna obudowa IP65
– USB (programowanie, odczyt pamięci 256 zdarzeń)

Zapytaj o produkt

 

 

 

Kategoria:

Opis

Kontroler SQUEALER-GSM jest nowoczesnym, mikroprocesorowym urządzeniem służącym do ciągłego monitoringu jednej z wybranych sond (MAX, OILER, SLUDO). Podstawowe parametry sprzętowe kontrolera to 3 wejścia na sondy + 1 wejście kontroli włazu, 2 wyjścia przekaźnikowe, diody LED wskazujące stan normalny, stan awarii i stan alarmu, BUZER generujący sygnał dźwiękowy informujący o alarmie, wyjście przekaźnikowe, aktywowane w chwili alarmu.

Opis panelu sterowania płyty czołowej kontrolera

– LED świeci na zielono – sonda jest OK.
– LED świeci na czerwono – ALARM.
– LED mruga kolorem zielonym – AWARIA.
– Krótkie naciśnięcie przycisku – skasowanie sygnalizacji akustycznej alarmu.
– Długie naciśnięcie przycisku – test sygnalizacji optycznej LED, akustycznej BUZER oraz wyjść przekaźnikowych. Test możliwy tylko w stanie normalnym(bez alarmu).

 

Dane techniczne

Parametry ogólne:
– Zasilanie: 230VAC ±10% + dodatkowe zasilanie akumulatorowe
– Zużycie energii (nominalnie): 2,2 VA
– Zużycie energii (chwilowe, podczas nadawania GSM): 10VA
– Wyjścia przekaźnikowe REL1 i REL2 (styki bezpotencjałowe) NO lub NC, 2A/120V AC lub 2A/24V DC
– Temperatura otoczenia: od -40 do + 60°C
– Obudowa: IP65, IK 07
– Wymiary obudowy (bez dławic) (W x S x G): 187 x 122 x 90 mm

Dławiki kablowe:
– 5 x M12, wymiary kabla Ø 4,0-6.0 mm
(podłączenie sond, zasilania, wyjść przekaźnikowych)

Montaż sond

Instalację czujnika należy przeprowadzić w następujący sposób:

  • Należy napełnić zbiornik cieczą do maksymalnego poziomu.
  • W zależności od rodzaju pomiaru, należy odczytać z instrukcji producenta zbiornika maksymalny poziom osadu, maksymalną grubość warstwy tłuszczu, oleju bądź substancji ropopochodnych.
  • Opuścić sondę na wysokość ustalonego wcześniej poziomu alarmowego badanej cieczy.
  • Przymocować przewód czujnika do ucha montażowego(dla zbiorników betonowych), albo uchwytu przelotowego(dla zbiorników z tworzyw sztucznych)
  • Następnie należy podłączyć koniec przewodu do wejść sond w kontrolerze, zachowując poprawną polaryzację +/-.
  • W celu konieczności przedłużenia przewodu, należy użyć hermetyczną mufę łączeniową COUPLER-01.