W pierwszym kwartale b.r. nadwyżka w obrotach towarowych w handlu zagranicznym Polski wyniosła 3,5 mld zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu w 2019 roku jest ogromnym sukcesem. Zgodnie z danymi Eurostatu, w pierwszym kwartale 2020 r. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły 254,9 mld zł w eksporcie i 251,4 mld zł w imporcie, co spowodowało wzrost eksportu o 0,6%, zaś spadek importu o 0,4% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

Główny Urząd statystyczny poinformował:
“Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca br. szeregu ograniczeń na terenie Polski związanych z COVID-19 to nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych z zagranicą. Granice dla przepływu towarowego były i są otwarte. W danych za marzec, odnotowano spadek obrotów w statystyce towarowej handlu zagranicznego, tzn. w eksporcie o 5,6 proc., a w imporcie o 2,5 proc. w stosunku do marca ub. roku“.

Tak dobra sytuacja w Polsce przełożyła się na wzrost handlu zagranicznego towarami firmy NOVABO. Za ogromny sukces uważamy rozpoznawalność naszych produktów na arenie międzynarodowej. Kontrolery z serii SQUEALER wraz z sondami są do nabycia u naszych przedstawicieli między innymi w Danii, Rumunii, Holandii i Belgii oraz w Skandynawii.

Cieszymy się z sukcesów naszych partnerów i liczymy na owocną współpracę.