Squealer-1B

(1 wejście, 1 wyjście, battery 3,6V)

– 1 wejście (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
– 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
– zasilanie bateryjne 3,6V 18Ah
– hermetyczna obudowa IP65
– DIP SWITCH(programowanie za pomocą przełączników)
– optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii czujników (LED i buzer)
– diagnostyka czujników (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Kontroler Squealer-1B jest urządzeniem zasilanym bateryjnie (nie wymaga zasilania sieciowego). Zaprojektowany został jako nowoczesne, mikroprocesorowe urządzenie, służące do ciągłego monitoringu jednej z wybranych sond (MAX, OILER, SLUDO). Kontroler pracuje w trybie uśpienia, co jest sygnalizowane błyskaniem diody LED na zielono co kilka sekund. Squealer-1B co godzinę zasila czujnik na 10 sekund i wykonuje pomiar. Jeżeli czujnik wykaże naruszenie podczas pomiaru albo będzie zwarcie lub rozwarcie to kontroler się wybudzi i zacznie sygnalizować alarm. Z uśpienia kontroler można wybudzić przez naciśnięcie klawisza na czas 1 sekundy. Jeżeli nie występuje naruszenie czujnika to po 180 sekundach kontroler przechodzi w uśpienie. W przypadku, gdy obsługa czujnika jest wyłączona, kontroler przechodzi w stan uśpienia po ok. 15 sekundach. Jeżeli napięcie baterii spadnie poniżej 2,7V to kontroler będzie sygnalizował 2 krótkie dźwięki co 15 sekund (w uśpieniu i wybudzeniu).

Podstawowe parametry sprzętowe kontrolera to 1 wejście, 1 wyjście przekaźnikowe, diody LED wskazujące stan normalny, stan awarii i stan alarmu, BUZER generujący sygnał dźwiękowy informujący o alarmie, wyjście przekaźnikowe, aktywowane w chwili alarmu.

Opis pulpitu sterowniczego kontrolera

TRYB WYBUDZENIA
– OK – dioda świeci na zielono – sonda jest w stanie normalnym.
– ALARM – dioda świeci na przemian zielonym i czerwonym informując o alarmie.
– AWARIA – dioda miga na czerwono – sygnalizując zwarcie /rozwarcie przewodu.
– OFF – Dioda jest wygaszona gdy obsługa czujnika jest wyłączona (dipswitch 1 – off).
– Krótkie naciśnięcie przycisku podczas stanu normalnego –  uruchamiany jest test działania diody, buzera i przekaźnika.
– Krótkie naciśnięcie przycisku podczas alarmowania – skasowanie sygnalizacji akustycznej alarmu, LED pozostaje włączony.
– Długie przytrzymanie przycisku podczas alarmowania (dot. wersji PRO) – skasowanie sygnalizacji akustycznej alarmu i powrót przekaźnika do stanu normalnego.

TRYB UŚPIENIA
– OK – dioda LED błyska na zielono co kilka sekund.
– Krótkie naciśnięcie przycisku wybudza kontroler na 180 sek.

 

Dane techniczne

Parametry ogólne:
– Zasilanie: bateria przemysłowa 3,6V
– Wyjście: przekaźnik bezpotencjałowy ”RELAY” NO/NC, 2A/120VAC lub 2A/24VDC
– Temperatura otoczenia: -40 to +60°C
– Wytrzymałość mechaniczna: IK 07
– Wymiary obudowy (bez dławic) (H x W x D): 96 x 130 x 66 mm

Dławiki kablowe:
– Wejścia na sondy: 1 x M12, wymiary kabla Ø 4,0-6.0 mm
– Zasilanie: 1 x M12 dla kabla o wymiarach Ø 4,0-6.0 mm
– Wyj. przekaźnika: 1xM12 dla kabla o wymiarach Ø 4,0-6.0 mm

Montaż sond

Instalację czujnika należy przeprowadzić w następujący sposób:

  • Należy napełnić zbiornik cieczą do maksymalnego poziomu.
  • W zależności od rodzaju pomiaru, należy odczytać z instrukcji producenta zbiornika maksymalny poziom osadu, maksymalną grubość warstwy tłuszczu, oleju bądź substancji ropopochodnych.
  • Opuścić sondę na wysokość ustalonego wcześniej poziomu alarmowego badanej cieczy.
  • Przymocować przewód czujnika do ucha montażowego(dla zbiorników betonowych), albo uchwytu przelotowego(dla zbiorników z tworzyw sztucznych)
  • Następnie należy podłączyć koniec przewodu do wejść sond w kontrolerze, zachowując poprawną polaryzację +/-.
  • W celu konieczności przedłużenia przewodu, należy użyć hermetyczną mufę łączeniową COUPLER-01.