W dobie rozwijającej się polskiej gospodarki, istnieje duże zapotrzebowanie, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, na wysokiej jakości sprzęt elektroniczny, który umożliwi prowadzenie inżynierom prac naukowo-badawczych w laboratoriach. Ideą powstania naszej firmy było udostępnienie przedsiębiorcom, głównie tym, którzy nie dysponują dużymi nakładami finansowymi, dostępu do nowych, a znacznie tańszych rozwiązań sprzętowych.